Verwijzen vanuit een verpleeghuis

Criteria & aanmeldproces coronacentrum vanuit ziekenhuizen

Inclusiecriteria

1. Vastgestelde corona diagnose.
2. Bewoner van een ConForte verpleeghuis of zorghotel, die daar niet langer verantwoord kunnen blijven.
3. Bewoner is klinisch stabiel, maar O2-therapie (max. 5 liter p.m.), infuus en/of IV-antibiotica is nodig.

Exclusiecriteria

1. Actieve psychiatrie.
2. Actieve middelen verslaving.
3. Ernstige gedragsproblematiek.
4. Canule zorg: uitzuigen.
5. Gebruik virusremmers, mits meegegeven.

Triage

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) van de VVT organisatie meldt de patiënt per mail aan bij het coronacentrum. Het Coronacentrum legt de aanmelding voor aan de Specialist Ouderengeneeskunde van het coronacentrum.

Aanmelding & opname

Patiënten aanmelden kan dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur. Het coronacentrum neemt dagelijks tot 21.00 uur patiënten op.

1. De SO meldt de patiënt aan bij de klantadviseur van het coronacentrum via triagemaasstadzorghotel@aafje.nl onder vermelding van ‘corona’.
2. De klantadviseur legt de casus voor aan de geriater of SO van het coronacentrum.
3. Na akkoord koppelt de klantadviseur de uitslag van de beoordeling terug aan de SO.
4. Indien akkoord maakt de klantadviseur het ONS dossier aan en plant de patiënt in.
5. De klantadviseur bericht per mail terug naar de verwijzende zorginstelling.

Vervoer naar het coronacentrum

Vervoer van de patiënt naar het coronacentrum moet worden geregeld door de VVT organisatie. Patiënten die liggend vervoerd moeten worden, via meldkamer ambulancezorg: 088 6223 223. Patiënten die zittend vervoerd kunnen worden en zelfstandig kunnen in- en uitstappen, via Trevvel vervoer: 088 130 3000.