Verwijzen vanuit het ziekenhuis

Criteria & aanmeldproces coronacentrum vanuit ziekenhuizen

Inclusiecriteria

1. Vastgestelde corona diagnose; leeftijdscriterium is niet van toepassing.
2. Opgenomen in een ziekenhuis en niet verantwoord naar huis kunnen:
a. patiënten die klinisch uitbehandeld zijn en opknappen;
b. patiënten die klinisch uitbehandeld zijn en palliatief;
c. patiënten op SEH, zonder opname indicatie vanwege slechte prognose voor palliatieve zorg die niet thuis kan;
d. patiënten op SEH met een complexe zorgvraag, maar met behandelrestrictie waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is;
e. patiënten met een indicatie voor (tijdelijk) verblijf.

3. Medisch specialistische zorg is niet (meer) geïndiceerd.
4. Patiënten die klinisch stabiel zijn, maar O2-therapie (max. 5 liter p.m.), infuus en/of IV-antibiotica nodig hebben.
5. Patiënten met een behandelbeperking en niet-terugkeer beleid, tenzij een nadrukkelijke terugkeergarantie met verwijzend ziekenhuis is afgesproken.
6. Patiënten met een artikel 21 WZD.

Exclusiecriteria

1. Actieve psychiatrie.
2. Actieve middelen verslaving.
3. Ernstige gedragsproblematiek.
4. Canule zorg: uitzuigen.
5. Gebruik virusremmers, mits meegegeven.
6. Patiënten met een IBS.

Triage, aanmelding & opname

Patiënten aanmelden kan dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur.

1. Geriater van het ziekenhuis beoordeelt in afstemming met transferverpleegkundigen op basis van de in- en exclusiecriteria.
Ziekenhuizen met Point: transferverpleegkundige stuurt de aanmelding via Point naar de postbus ‘coronacentrum’ in het account van Aafje. 

2. Ziekenhuizen zonder Point: transferverpleegkundige stuurt de aanmelding via beveiligde mail naar triagemaasstadzorghotel@aafje.nl  o.v.v. ‘corona’ als onderwerp.

3. Klantadviseur van het coronacentrum maakt een ONS dossier aan, plant patiënten in en koppelt terug aan verwijzer via point of beveiligde mail.

4. Overdracht verloopt via Point of beveiligde mail naar triagemaasstadzorghotel@aafje.nl. De Specialisten Ouderengeneeskunde en Verpleegkundig Specialisten van het coronacentrum krijgen toegang tot HIX om actuele gegevens op te halen. 

Het coronacentrum neemt dagelijks tot 21.00 uur patiënten op.

Vervoer naar het coronacentrum

Het vervoer vanuit het ziekenhuis naar het coronacentrum moet worden geregeld door de verwijzende partij. Patiënten die liggen vervoerd moeten worden, via de meldkamer ambulancezorg: 088 6223 223. Patiënten die zittend vervoerd kunnen worden en zelfstandig in- en uit kunnen stappen, via Trevvel vervoer: 088 130 3000.