Obesitaszorg

Steeds meer mensen hebben te maken met obesitas. Aafje biedt sinds 2019 gespecialiseerde obesitaszorg voor personen vanaf 50 jaar. Het gaat om herstel-, revalidatie- en verpleeghuiszorg.

Obesitas programma

Op dit moment heeft 14% van de Nederlanders obesitas, hiervan heeft 1 % van de 20-plussers morbide obesitas. Dat betekent dat ruim 100 duizend volwassenen lijden aan deze ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. In instellingen met verblijf neemt het aantal cliënten met obesitas klasse 2 en 3 toe. Dit vraagt om specifieke zorg en voorzieningen.

Aafje springt daar op in met obesitaszorg. Deze zorg bestaat uit 3 disciplines:

 • Een obesitas afdeling in locatie De Vijf Havens met maximaal 17 bedden
 • Een expertise team
 • Een obesitas zorgprogramma                                                              
              

Obesitas afdeling

De obesitas afdeling binnen Aafje heeft als doel cliënten met ernstig overgewicht de zorg te kunnen bieden op een adequate en ergonomische verantwoorde manier. Wij kunnen mensen met een gewicht tot 270 kilo gespecialiseerde zorg en verblijf bieden. Deze afdeling beschikt over speciale hulpmiddelen zoals plafondtilliften, douchestoelen, bedden en noodzakelijke aanpassingen. De zorgmedewerkers hebben gespecialiseerde trainingen gevolgd waarbij zij hebben geleerd specifieke til- en zorgtechnieken te behandelen ten gevolgen van overgewicht.

Bekijk hier een interessante video over de obesitas afdeling op Aafje de Vijf Havens.

Expertiseteam

Dit team zal regionaal de gesprekspartner zijn met de expertise van zorg aan mensen met obesitas ter ondersteuning voor collega instellingen, eerstelijnszorg en thuiszorg.

De samenstelling van het Aafje obesitas expertise team:

 • Specialist Ouderen Geneeskunde
 • Gespecialiseerd obesitas verpleegkundige
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Tilspecialist
 • Wondconsulent
 • Wijkverpleegkundige

 

Zorgprogramma

Dit zorgprogramma moet ertoe leiden dat de obese patiënt de beste zorg krijgt passend bij zijn of haar zorgvraag, waarbij het doel is de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, en de terugkeer naar huis te bevorderen.

Contact

Wilt u meer informatie over dit specifieke zorgprogramma? U kunt een mail sturen naar obesitasexpertise@aafje.nl