Crisisopname

Kwetsbare oudere patiënten kunnen plotseling gevaar lopen door acute veranderingen in de benodigde zorg. Vaak is haast geboden om de zorgbehoefte optimaal af te stemmen op het voorhanden zorgaanbod. Bij somatische of psychogeriatrische zorgverlening is dat vaak noodzakelijk binnen 24 uur.

Patiënt aanmelden

Voor spoed- en crisissituaties is Aafje 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de verwijslijn 088 8 231 231. Onze zorgprofessional neemt de indicatieaanvraag uit handen en bespreekt met u de mogelijkheden voor het leveren van gepaste zorg. Het kan zijn dat het crisisbed op de locatie van voorkeur niet beschikbaar is.

Crisisbed in Rotterdam 

Aafje heeft bedden beschikbaar in geval van nood voor patiënten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek. In Rotterdam zijn er crisisbedden gereserveerd op de Aafje locaties:

Op andere locaties is opvang ook mogelijk. Overleg met de zorgprofessional aan de Aafje verwijslijn voor de actuele beschikbaarheid en de mogelijkheden.

Crisisbed in Drechtsteden

Voor crisisaanmeldingen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kunt u terecht bij Verwijspunt078. Te bereiken op: 078 2020300. De zorgprofessional bij Verwijspunt verzorgt de triage en verzorgt de aanmelding en opname in samenwerking met de contactpersonen van de verpleeghuizen. 

(Nog) geen indicatie

Heeft uw patiënt nog geen zorgindicatie met verblijf? Onze klantadviseur gaat langs bij uw patiënt en vraagt de indicatie aan. Komt uw patiënt niet in aanmerking voor een indicatie, dan bekijken wij andere mogelijkheden, bijvoorbeeld inzet van (extra) thuiszorg. 

Crisisopname in ons werkgebied