Geriatrische revalidatie

Na een ziekenhuisopname kan uw patiënt voor multidisciplinaire (revalidatie)zorg en behandeling met verblijf terecht bij Aafje Revalidatie Franciscus, Aafje Revalidatie Maasstad of bij Aafje locatie Schiehoven. 

In de revalidatielocaties kan de patiënt (18+) na een ziekenhuisopname revalideren. De revalidatie is meestal korter dan drie maanden. 

Is er naast revalidatie ook sprake van lichte depressie en/of dementie? Dan is er waarschijnlijk meer tijd nodig dan drie maanden en bieden we mogelijkheden op locatie Schiehoven.

Voor wie

Het zorgprogramma ‘Geriatrische revalidatie’ is bedoeld voor patiënten bij wie sprake is van:

 • redelijke vitaliteit vóór de ziekenhuisopname (deels nog actief in de maatschappij)
 • geen of nauwelijks cognitieve beperkingen
 • grote ontslagkans naar huis

 

Revalidatie

Wat voor typen revalidatie biedt Aafje?

 • electieve orthopedie
 • bij trauma
 • na amputatie
 • oncologische revalidatie
 • cardiovasculair
 • COPD
 • combinaties van deze beelden 

Daarnaast verzorgen we specialistische verpleegkundige handelingen,  bijvoorbeeld infusietherapie, vacuumtherapie, centrale lijn, port a cath.

 

Opname

Een multidisciplinair behandelteam en diverse specialistische verpleegkundigen staan klaar voor uw patiënt. Dit team staat onder eindverantwoording van de Specialist Ouderengeneeskunde. Denkt u bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger.

Tijdens de opname werken we er naartoe dat de patiënt terug kan gaan naar huis, al dan niet met thuiszorg. Van patiënt en diens familie vragen we een actieve bijdrage.

 

Klinimetrie

 • MMSE:        ≥ 27
 • Barthel:       ≥ 10

 

Indicatie

Voor het zorgprogramma ‘Geriatrische revalidatie’ heeft uw patiënt de volgende indicatie nodig:

 • DBC
 • Eerstelijnsverblijf hoog complex

 

Vergoeding verblijf 

Met een passende DBC GRZ vergoedt de zorgverzekeraar de overnachting, ontbijt, lunch, diner, zorg en behandeling. Maar ook zonder DBC GRZ is verblijven in onze revalidatielocaties mogelijk.  

 

Patiënt aanmelden 

Meld uw patiënt in de ochtend aan via de verwijslijn 088 8 231 231. Onze zorgprofessional aan de verwijslijn bespreekt met u de mogelijkheden voor verblijf in één van onze revalidatielocaties of locatie Schiehoven.

De interne triagecommissie bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en klantadviseur. Elke dag behandelen zij de binnengekomen verwijzingen. Daarna plannen zij direct een opname of bieden een passend alternatief.

 

Zorgdomein

Is uw huisartsenpraktijk aangesloten op ZorgDomein? In het startscherm vindt u onderaan het zorgvraagmenu. Voor verblijf in onze revalidatielocaties kiest u onder een van de zorgvragen voor het product ‘verpleeghuiszorg, verzorgingszorg of opname intramuraal revalidatielocatie’. 

1.2.2. geriatrische revalidatie

Gasten, maar ook de artsen, vertrouwen op mijn deskundigheid. Dat is het mooiste compliment dat ik kan krijgen.

Patricia van Oort, verpleegkundige Aafje Revalidatie Franciscus

Geriatrische revalidatie in ons werkgebied

Relevante downloads voor Geriatrische revalidatie