Diagnostiek dementie

Het stellen van de diagnose ‘dementie’ kan complex zijn bij ouderen met multi problematiek. Consulteer bij twijfel de specialist ouderengeneeskunde van Aafje. Bel de Aafje verwijslijn 088 8 231 231 om in contact te komen met de specialist bij u in de buurt. Binnen drie dagen neemt de specialist contact met u op. Daarna bezoekt deze uw patiënt thuis, geeft advies of stelt de diagnose. 

Consult aanvragen

Neem contact op met de verwijslijn 088 8 231 231 om in contact te komen met de specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in uw buurt. Binnen drie dagen neemt de specialist contact met u op.

DOC-team Ridderkerk

Bent u huisarts in Ridderkerk? Neem dan contact op met het DOC-team voor Diagnose, Onderzoek en Casemanagement. Dit team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en casemanagers van Aafje, Riederborgh en Salem. Bel voor meer informatie Marc Ong, specialist ouderengeneeskunde bij Aafje via 06-29293017.

Formulieren

Onderstaand vindt u vragen en testen die behulpzaam zijn voor het stellen van de diagnose dementie.     

3D: Dementie Depressie Delier

Zo nodig kan, op advies van de specialist ouderengeneeskunde, uw patiënt voor verder onderzoek terecht op de 3D-afdeling van Aafje locatie Schiehoven. Hier vindt onderzoek plaats naar dementie, depressie en delier.

Thuiswonende patiënt

Ouderen met cognitieve problemen die thuis wonen kunnen rekenen op begeleiding van de casemanager. De casemanager werkt samen met de specialist ouderengeneeskunde en de GZ-psycholoog in het mobiel PG-team van Aafje.

Ketenzorg

Bavo-Europoort of de poli Geriatrie van het Havenziekenhuis, schakelt indien nodig een casemanager van Aafje in om de coördinatie van zorgtaken over te nemen. 

Beschermd wonen

Patiënten met een PG-beperking kunnen bij Aafje (beschermd) wonen op een afdeling met gesloten setting. Ook zijn er afdelingen voor patiënten met zowel een PG als somatische beperking.

 

 

Diagnostiek dementie in ons werkgebied

Relevante downloads voor Diagnostiek dementie