Logopedist

Met een verwijsbrief kan uw patiënt altijd terecht bij de Aafje logopedist. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van:

  • moeite met kauwen of slikken, speekselverlies
  • pijn bij doorslikken van eten, drinken, pillen
  • hoesten tijdens eten en/of drinken
  • moeite met woordvinding en begrip  van gesproken of geschreven taal
  • pijn bij het spreken of moeite met zich verstaanbaar maken
  • hese, schorre of zachte(re) stem
  • klachten bij bijvoorbeeld M. Parkinson, MS of na een CVA
  • revalidatie na ziekenhuisopname

 

Afasie trainingscentrum

Patiënten met een spraak- en/of taalstoornis, opgelopen als gevolg van een beroerte, zijn van harte welkom bij de dagvoorziening in het Afasie Trainingscentrum (ATC). Om bij het ATC onder behandeling te komen, heeft uw patiënt een CIZ-indicatie nodig. De behandeling wordt vergoed op basis van WLZ. Mogelijk moet uw patiënt een eigen bijdrage betalen.

Patiënt aanmelden

Meld uw patiënt aan via de verwijslijn 088 8 231 231 of vraag uw patiënt zelf contact op te nemen met de Aafje klantenservice 088 8 233 233. Binnen drie dagen neemt de logopedist contact op. De afspraak kan binnen een week plaats vinden. Met een verwijsbrief kan de patiënt altijd terecht.

Is uw huisartsenpraktijk aangesloten op ZorgDomein? In het startscherm vindt u onderaan het zorgvraagmenu. Klik op ‘(para)medische zorg’ en kies onder een van de zorgvragen voor het product ‘logopedie’.   

Praktische informatie

De basis(zorg)verzekering vergoedt veelal de volledige kosten voor logopedie. Voor meer informatie over de (mogelijke) vergoeding, informeert uw patiënt bij de eigen zorgverzekeraar.
De afspraak vindt plaats op een Aafje locatie of bij uw patiënt thuis, in de eigen omgeving.   

Logopedist in ons werkgebied

Relevante downloads voor Logopedist