Psychomotorisch therapeut

Met een verwijsbrief kan uw patiënt terecht bij de Aafje psychomotorisch therapeut. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van:

  • negatieve lichaamservaring of -beleving
  • eenzaamheid, onzekerheid, angst of boosheid
  • onrust of spanning in het lichaam
  • moeite met aanpassen aan een (nieuwe) situatie
  • stemmingswisselingen of depressieve gevoelens

Patiënt aanmelden

Meld uw patiënt aan via de verwijslijn 088 8 231 231 of vraag uw patiënt zelf contact op te nemen met de Aafje klantenservice 088 8 233 233. Binnen drie werkdagen neemt de psychomotorisch therapeut contact op. De afspraak kan binnen tien dagen plaats vinden. Uw patiënt heeft een verwijsbrief nodig.

Praktische informatie

Psychomotorische therapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de mogelijke vergoeding, informeert uw patiënt bij de eigen zorgverzekering. 

De afspraak vindt plaats op een Aafje locatie of bij uw patiënt thuis, in de eigen omgeving.   

Relevante downloads voor Psychomotorisch therapeut