Gespecialiseerde verpleegkundige

Uw patiënt kan rekenen op de gespecialiseerd verpleegkundigen van Aafje, op het gebied van palliatief, oncologie, long, wondzorg en stomazorg. De klantadviseur aan de Aafje verwijslijn informeert u graag over de mogelijkheden van specialistische zorg in uw werkgebied. 

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Aafje staan klaar voor uw patiënt in Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Albrandswaard en Drechtsteden. Met uitzondering van de CVA-nazorg-verpleegkundige; zij werkt alleen in BAR-gemeenten en Drechtsteden.

Gesprek aan huis

Wil de patiënt rustig even praten over zijn of haar ziekte of aandoening? De gespecialiseerd verpleegkundige komt (gratis) langs bij uw patiënt aan huis voor tips, voorlichting, begeleiding en praktische oplossingen. Een verwijsbrief is niet nodig. 

Verpleegkundig spreekuur

Heeft uw patiënt vragen over zijn gezondheid of over gezond leven? Tijdens het gratis verpleegkundig spreekuur krijgt hij antwoord op zijn vragen en kunnen er kleine gezondheidschecks worden gedaan. 

Specialistische zorg

U kunt uw patiënt bij Aafje aanmelden voor verschillende soorten gespecialiseerde zorg:

 • Palliatief verpleegkundige
  De palliatief verpleegkundige geeft voorlichting, tips en de begeleiding die gewenst is. Ze staat in nauw contact met naasten en betrokken hulpverleners en beantwoordt vragen over de ziekte, de gevolgen en medicijngebruik. Ook is er aandacht voor psychische, sociale en spirituele aspecten.
  Aanmelden voor de palliatief verpleegkundige kan via de Aafje Verwijslijn, Zorgdomein of via de mail. Voor Rotterdam mailt u naar palliatiefrotterdam@aafje.nl, voor Drechtsteden en BAR-gemeenten mailt u naar palliatiefbardrecht@aafje.nl. 
   
 • Longverpleegkundige
  Een longziekte kan voor een patiënt grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. De patiënt kan zich hierover angstig en onzeker voelen. De longverpleegkundige beantwoordt vragen over de ziekte zelf, de oorzaak en ook de behandeling. Daarnaast kan ze toelichting geven over bijvoorbeeld inhalatiemedicatie, verneveltherapie en zuurstofgebruik. Ook kan ze ondersteunen wanneer er sprake is van een longziekte in de laatste fase.
  Aanmelden voor de longverpleegkundige kan via de Aafje Verwijslijn, Zorgdomein of via de mail longzorg1@aafje.nl. 
   
 • Wondregie
  Wondregie is een nieuw zorgprogramma dat wondconsulenten, wijkverpleegkundigen en verzorgenden ondersteunt bij het uitvoeren van wondbehandelingen. Op die manier wordt de wondzorg naar een hoger niveau getild. Aafje is voor de wondregie samen met Mediq Combicare gecontracteerd door Zilveren Kruis. Door wondregie hebben patiënten één aanspreekpunt voor wondzorg en wordt de kennis en kunde bij de wijkteams vergroot. Andere voordelen zijn een effectievere inzet van wondmaterialen en monitoring door Mediq.
  Aanmelden voor wondzorg kan via de Aafje Verwijslijn, Zorgdomein of door te bellen naar 06 20500758 voor Drechtsteden en BAR-gemeenten of 06 46642409 voor Rotterdam. 
   
 • Hartfalen verpleegkundige
  De hartfalen verpleegkundige van Aafje beantwoordt vragen over de ziekte zelf, de oorzaak en ook de behandeling. Ze legt uit hoe iemand de klachten die horen bij hartfalen kan herkennen en welke leefregels kunnen helpen om de klachten te verminderen. Ook kan ze toelichting geven op het medicijngebruik en de mogelijkheden van zorg.
  Aanmelden voor de hartfalen verpleegkundige kan via de Aafje Verwijslijn, Zorgdomein of via de mail longzorg1@aafje.nl. 
   
 • CVA Nazorg
  Bij mensen die een lichte beroerte hebben gehad, trekken de acute symptomen vaak snel weg. Op de langere termijn kunnen er echter wel klachten zijn die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Hier kan de CVA nazorg verpleegkundige helpen. Doel is om klachten als cognitieve achteruitgang, verminderde concentratie, veranderde emoties, veranderd gedrag en vermoeidheid te signaleren en hierop afgestemde zorg en advies te geven.
  Aanmelden voor CVA nazorg kan via de Aafje Verwijslijn of Zorgdomein. 
   
 • Oncologie verpleegkundige
  Aafje heeft de mogelijkheid om hoog-complexe zorg aan huis te leveren, door ervaren verpleegkundigen. Onder andere toediening van antibiotica of pijnbestrijding in de palliatieve fase zijn zorgvragen waarvoor uw patiënt niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.

 

  

Patiënt aanmelden

Neem contact op met de verwijslijn 088 8 231 231 voor de mogelijkheden van specialistische zorg voor uw patiënt in uw werkgebied. Of neem direct contact op met het CVT-Rotterdam via het telefoonnummer 06-10672198.

Is er sprake van voorbehouden en risicovolle handelingen? Gebruik dan het uitvoeringsverzoek of MSVT-formulier. Voor een continuïteiten huisbezoek voor palliatieve zorg gebruikt u onderstaand aanmeldformulier.

Is uw huisartsenpraktijk aangesloten op ZorgDomein? Ga naar het tabblad ‘Basiszorg’, het meest rechtse tabblad in het startscherm van ZorgDomein. Kies in het menu voor ‘verpleging en verzorging’ en vervolgens voor ‘specialistische verpleging thuis’.

Levina hanneke def2471

"Wij werken al jaren samen. Hier in het ziekenhuis kunnen wij de patiënt zo goed mogelijk behandelen en voorlichten." Lees ons verhaal

Hanneke Schaap en Levina Oosterom | Longverpleegkundigen

Relevante downloads voor Gespecialiseerde verpleegkundige