DOC-team Ridderkerk

Het DOC-team (Dementie Onderzoek Casemanagement) in Ridderkerk bestaat uit specialisten en behandelaren, werkzaam bij Aafje, Riederborgh en Salem:

twee specialisten ouderengeneeskunde
drie psychologen
vijf casemanagers

Op indicatie participeert een geriater van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Dementie, onderzoek, casemanagement

Als huisarts bent en blijft u verantwoordelijk voor de medische zorg rondom de kwetsbare ouderen. Het DOC-team adviseert en ondersteunt u en uw thuiswonende patiënten met dementie in Ridderkerk. Goede diagnostiek, verantwoord medicijngebruik, begeleiding en coördinatie van thuiszorg zijn hierbij van groot belang.
 

Schakel het DOC-team in voor:

(advies bij) het stellen van diagnose dementie
advisering rond medicijngebruik, bijvoorbeeld bij onrust
maken van beleidsafspraken, bijvoorbeeld wel of geen vervolgonderzoek in  ziekenhuis
inzet casemanager bij thuissituaties die extra coördinatie en/of begeleiding behoeven

 

Inschakelen DOC-team

Bent u huisarts in Ridderkerk? Stuur uw aanvraag per fax naar 088 – 823 1473. Benoem vraagstelling, NAW-gegevens patiënt, reeds verricht onderzoek, relevante voorgeschiedenis en eventueel medicijngebruik. U krijgt bericht van ontvangst en het vervolgtraject.

 

Voor vragen belt u rechtstreek met één van de specialisten ouderengeneeskunde:

Marc Ong (Aafje) via 06-29293017
Alfred Teeuw (Salem) via 06-22234903

Of belt u de Aafje verwijslijn via 088 8 231 231.

 

Voor u als huisarts zijn er geen kosten aan verbonden. Ook de patiënt behoeft geen financiële bijdrage te leveren. Het DOC-team wordt bekostigd vanuit extra gelden die de zorgorganisaties hiervoor krijgen. 

DOC-team Ridderkerk in ons werkgebied