Specialist ouderengeneeskunde consulteren

Voor diagnostiek, prognostiek of een geriatrisch assessment aan huis consulteert u eenvoudig de specialist ouderengeneeskunde. 

U kunt de specialist ouderengeneeskunde consulteren voor:

  • diagnostiek bij cognitieve achteruitgang;
  • advies bij dementie of na CVA, en bijkomende gedragsproblematiek;
  • diagnostiek en behandeling van depressie of somberheid wanneer verwijzing GGZ niet gewenst is;
  • polyfarmacie advies;
  • woonadvies;
  • advies in palliatieve of terminale fase;
  • advies bij verminderde mobiliteit/vallen;
  • probleemanalyse en behandelplan opstellen bij multimorbiditeit (geriatrisch assessment);
  • advies bij progressieve neurologische aandoeningen (zoals MS, ALS, etc.) of bij de ziekte van Parkinson;
  • en advies over de behandeling van chronische / decubituswonden.

 

Zijn er kosten aan verbonden?

Een consult aan huis van de specialist ouderengeneeskunde valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Hoe verwijzen?

U verwijst het gemakkelijkst via ZorgDomein (Medisch Specialistische Zorg - Specialisme Ouderengeneeskunde - Aafje - Regulier consult eerstelijn Specialist ouderengeneeskunde)
Binnen 5 werkdagen neemt Aafje contact op met de klant. Het huisbezoek kan vaak binnen 2-3 weken plaatsvinden.

Voor overleg met een specialist ouderengeneeskunde van Aafje, graag contact via de intercollegiale overleglijn 088-8 231 324 (ma-vr). Bij geen gehoor of buiten kantoortijden, bel Aafje Verwijslijn 24/7 via 088-8 231 231

Enny

Soms weet ik niet goed wat ik met een complex probleem aan moet. Gelukkig kan ik dan terugvallen op Aafje.

Lees de ervaring van dokter Bijl

Dokter Bijl, huisarts in Rotterdam-Lombardijen