Specialistisch Technisch Team

Het specialistisch technisch team van Aafje in de thuiszorg.

Aafje is er voor alle ouderen met een zorgbehoefte en biedt hen van A tot Z, het hele spectrum aan ondersteuning, zorg en behandeling: van preventief, huishoudelijke hulp en zorg thuis tot en met palliatieve zorg. Het specialistisch technisch team van Aafje voert hoog complexe verpleegtechnische handelingen uit vaak op verwijzing van een specialist. Het specialistische technisch team is daarmee dé schakel tussen ziekenhuiszorg en de thuiszorg en draagt actief bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Het specialistisch technisch team van Aafje bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding en veelal met ziekenhuiservaring. Het team is onder andere verantwoordelijk voor infuustherapieën, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, peritoneaal dialyse en specifieke drainzorg in de thuissituatie. Ook kan er in overleg training on the job plaatsvinden om de thuiszorgteams van Aafje in de wijken optimaal te scholen in verpleegtechnische handelingen die minder vaak voorkomen. Aafje verandert graag mee met de continue veranderende zorgwereld. Zo wordt binnenkort gestart met het plaatsen van midlijnen en gaan we graag met verwijzers in gesprek om te kijken hoe we de juiste zorg op de juiste plek kunnen doorontwikkelen.

Aanmelden en bereikbaarheid
Het specialistisch technisch team werkt zeven dagen in de week en is 24 uur per dag bereikbaar voor overleg en het aanmelden van klanten. Het uitvoeringsverzoek wordt in samenspraak met de behandelend arts opgesteld. Het werkgebied van het specialistisch technisch team reikt van Rotterdam en Capelle aan den IJssel tot Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard.

Wat ons specialistisch technisch team zoal kan bieden:
Infuus therapieën via venflon, CVC, Hickmann, Port-A-Cath of PICC-line/Mid-line

 • Antibiotica                       
 • Anti-Emetica                    
 • APD                               
 • Anti-Stolling                     
 • Cytostatica                      
 • Diuretica                         
 • Dobutamine /Dopamine / APO morfine
 • Elektrolyten
 • Medicatie Pulmonale hypertensie
 • Palliatieve pijnmedicatie
 • Palliatieve sedativa
 • Stollingsfactor (bij hemofilie)
 • T(otaal) P(arenterale) V(oeding)
 • Vocht

Pijnbestrijding eventueel met behulp van pomp

 • Subcutaan             
 • Intraveneus           
 • Intrathecaal
 • Epiduraal/Spinaal

Palliatieve sedatie eventueel met behulp van pomp

 • Subcutaan    
 • Intraveneus

Peritoneaal dialyse

 • CAPD
 • CCPD

Drains: verzorgen en eventueel spoelen

 • Pleura & Ascites