Afasie Trainingscentrum (ATC)

Meerweide

Contactgegevens

Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam

Afasie trainingscentrum

In Aafje locatie Meerweide is het Afasie trainingscentrum (ATC) gevestigd; een gespecialiseerde dagvoorziening voor patiënten met afasie en/of dysartrie. De behandeling en begeleiding zijn erop gericht mensen te helpen de draad van het dagelijks leven weer zo veel mogelijk op te pakken en de communicatie te optimaliseren.

Revalidatie

Het ATC is geschikt voor zowel revalidatie voor mensen die recent een beroerte hebben gehad, als voor mensen bij wie de beroerte langer geleden heeft plaatsgevonden (nazorgtraject).

Multidisciplinair behandelteam

De logopedisten (afasietherapeuten) werken nauw samen in een multidisciplinair team. Voor uw patiënt dus één locatie voor verschillende therapieën. Uw patiënt kan vijf dagen per week terecht voor intensieve individuele logopedie.

Nazorg

Uw patiënt kan terecht voor lotgenotencontact en leert ook van andere patiënten om te gaan met beperkingen. Het nazorgtraject van het ATC bestaat uit groepstherapie en –activiteiten, gericht op de communicatie en het toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Patiënt aanmelden

Meld uw patiënt aan via de verwijslijn 088 8 231 231. Of uw patiënt in aanmerking komt, is mede afhankelijk van wet- en regelgeving. De zorgprofessional van Aafje  neemt de triage (indicatie-aanvraag) uit handen en bespreekt met u de mogelijkheden voor uw patiënt.

Meer informatie over de logopedist vindt op www.logopedist-info.nl

 

Deze locatie valt onder specifieke zorg