Aafje huis Meerweide

Meerweide

Contactgegevens

Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam
088 - 823 1016

Woonzorgcentrum

Aafje Meerweide is een woonzorgcentrum in IJsselmonde waar bewoners met somatische en/of PG-beperkingen zelfstandig wonen met zorg van Aafje.

Verpleeghuis

In Aafje Meerweide verblijven bewoners met PG-problematiek en/of somatische beperkingen. Aafje biedt intensieve begeleiding en structuur.

Beschermd wonen

Aafje Meerweide biedt een afdeling met gesloten setting voor bewoners met alleen een PG-beperking.

(Gespecialiseerde) dagbehandeling

Op deze locatie is een gespecialiseerde dagvoorziening voor Visio. In dezelfde locatie is het Afasie Trainingscentrum (ATC) gevestigd, voor patiënten met een spraak- en/of taalstoornis, opgelopen als gevolg van een beroerte.

Ook biedt Aafje hier dagbehandeling voor patiënten die vergeetachtig worden of dement zijn.

Casemanagement PG

Vanuit deze locatie werken casemanagers PG. Direct contact met Aafje casemanagement via 088 8231395 (binnen kantoortijden).

Behandeling

Op deze locatie werken specialisten ouderengeneeskunde en paramedici van Aafje. Heeft uw thuis wonende patiënt (in de wijk) paramedische zorg nodig? De fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist of psycholoog neemt binnen drie dagen contact op met uw patiënt. De afspraak vindt plaats op een Aafje locatie of, indien nodig, bij uw patiënt thuis. Een verwijsbrief is niet (altijd) nodig. Uw patiënt kan zelf een afspraak maken via de Aafje klantenservice 088 8 233 233.

Vraag, verwijzing of meer informatie? Bel de Aafje verwijslijn via 088 8 231 231 (24/7 bereikbaar, ook in crisissituaties).

Relevante downloads voor Aafje huis Meerweide