Zorg voor ouderen met obesitas

Het aantal ouderen met ernstig overgewicht (morbide obesitas) in Nederland stijgt. De zorg voor deze doelgroep is niet in alle instellingen met GRZ mogelijk. Aafje heeft daarom in De Vijf Havens een speciale revalidatieafdeling ingericht voor ouderen met morbide obesitas, die moeten revalideren of herstellen na een operatie of ziekenhuisopname. Patiënten die komen revalideren verblijven op de afdeling Anker/Mast in een eenpersoons studio met eigen sanitair. Op dit moment zijn er acht studio’s.

 

Specifieke voorzieningen

Aan het bieden van (revalidatie)zorg aan deze groep ouderen worden andere eisen gesteld. De zorg en behandeling is dan ook speciaal gericht op ouderen met morbide obesitas. Verder beschikt de afdeling over specifieke voorzieningen op het gebied van hulp- en tilmiddelen, apparatuur en veiligheid.  Het verblijf op deze afdeling is tijdelijk en de revalidatie is altijd gericht op terugkeer naar de thuissituatie. 

 

Expertiseteam

Om deze specialistische zorg te kunnen bieden beschikt Aafje over een expertiseteam. Dit team bestaat uit verschillende zorgprofessionals die hun kennis rondom obesitas continu uitbreiden en beschikbaar stellen. Zij kunnen ook in de thuissituatie ingezet worden.

 

Meer weten?

Heeft u een patiënt met morbide obesitas en vragen rondom zorg? Of wilt u weten hoe u een patiënt kan aanmelden voor GRZ? Neem dan contact op met de Aafje Verwijslijn 088 8 231 231

Longverpleging van Aafje

Heeft uw patiënt een chronische longaandoening of allergische klachten? Daarmee omgaan vraagt om aanpassing. Als uw patiënt begeleiding nodig heeft, kan de longverpleging van Aafje worden ingeschakeld. Een gespecialiseerde longverpleegkundige komt dan bij uw patiënt thuis voor advies, instructies en voorlichting.

 

Wat kan de longverpleegkundige voor uw patiënt betekenen?

Een longaandoening kan zorgen voor klachten als benauwdheid, hoesten en slijmvorming. Behalve de fysieke klachten kan uw patiënt ook angst en onzekerheid ervaren. De longverpleegkundige komt bij uw patiënt langs om u in uw thuissituatie te ondersteunen en begeleiden bij vragen over:

  • Benauwdheid
  • Zuurstofgehalte
  • Medicatie
  • Hulpmiddelen
  • Voeding
  • Gezonde leefstijl
  • Gezonde leefomgeving
  • Hoe te handelen bij acute problemen
  • Belasting van een longziekte voor uw patiënt en zijn/haar naasten (mantelzorgers)
  • Palliatieve zorg

De longverpleegkundige helpt uw patiënt zo goed mogelijk met de aandoening om te gaan. Zo verminderen klachten en verbetert de kwaliteit van leven.

 

De longverpleegkundige inschakelen

Uw patiënt kan de longverpleegkundige heel gemakkelijk zelf en zonder verwijzing rechtstreeks inschakelen. Ook kan het thuiszorgteam, de longarts, longverpleegkundige uit het ziekenhuis of de huisarts/praktijkondersteuner voor uw patiënt een beroep doen op de longverpleegkundige van Aafje. De huisbezoeken worden volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en vallen niet onder het eigen risico.

 

Aanvullende zorg

Is het nodig om andere zorgverleners in te schakelen zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog? In overleg met uw patiënt regelt de longverpleegkundige de aanvullende zorg die uw patiënt nodig heeft. Daarbij heeft de longverpleegkundige contact met de huisarts en eventueel met de longarts.

 

Meer informatie of een huisbezoek aanvragen

Heeft u vragen? Stel deze aan de zorgverlener of neem direct contact op via longzorg@aafje.nl of de Aafje verwijslijn 088 8 231 231. Via deze weg kunt u ook een huisbezoek aanvragen.

Rumah Melati op De Roo van Capelle

Rumah Melati is een afdeling op locatie De Roo van Capelle voor bewoners met psychogeriatrische stoornissen, gericht op de Moluks/Indische cultuur. Op deze afdeling wordt zorg geboden vanuit het gedachtegoed van hun eigen cultuur. Denk hierbij aan het koken van maaltijden gericht op de eigen cultuur. Om op de afdeling Rumah Melati te wonen is een VV5 of VV7 indicatie nodig met eventueel een artikel 21.

Meer informatie

Alle medewerkers van deze afdeling zijn (door scholing) bekend met de cultuur, manier van benadering, geloof en feestdagen. Enkele medewerkers spreken zelfs de taal. Wilt u meer informatie over Rumah Melati? Neem dan contact op met De Roo van Capelle, bereikbaar via telefoonnummer 088-8231035. Adres De Roo van Capelle: De Baronie 326, 2904 XM Capelle aan den IJssel.

Individuele Ondersteuning Thuis van Aafje

Individuele Ondersteuning Thuis (IOT) is er voor iedereen die thuis (enige) ondersteuning nodig heeft met als wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ons ondersteuningsteam werkt voornamelijk met volwassenen en ouderen die klachten ervaren op het gebied van somatiek en/of dementie. Zo is er kennis binnen ons team over de verschillende vormen van dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en enige GGZ vraagstukken. Daarnaast is er kennis van financiële problematiek en het voorkomen ervan. In sommige situaties leiden wij mensen toe naar mentorschap en bewindvoering. Om onze kennis accuraat te houden volgen wij jaarlijks scholingen, zijn er intervisie en supervisie momenten en casuïstiekbesprekingen.

Maatwerk

Iedere klant is bij ons uniek en daarom is het bieden van maatwerk van belang. Daar waar mogelijk, worden onze klanten in eigen kracht versterkt, stimuleren wij ´eigen regie´ en zorgen wij dat achteruitgang wordt beperkt. Soms lukt dat met lichte ondersteuning, een andere keer is intensieve inzet noodzakelijk. Daarnaast betrekken wij het netwerk van de klant bij onze ondersteuning en is er aandacht voor mogelijke overbelasting van mantelzorg. In de meeste situaties werken wij samen met het formele (o.a. wijkverpleegkundigen, casemanagers, huisartsen) en het informele netwerk (o.a. familie, buren, vrijwilligers en sleutelfiguren uit de wijk) om de ondersteuning aan de klant zo waardevol mogelijk te laten zijn. De lijnen zijn kort en we werken met vaste begeleiders.

 

Ervaren professionals

Ons team bestaat uit ervaren professionals vanuit zorg, welzijn en andere sectoren. Wij zijn opgeleid als generalisten en hebben aandacht voor alle leefgebieden van de klant. Doordat ons team kennis heeft van verschillende culturen, kunnen wij ook begeleiding bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ook hebben wij een aantal vrijwilligers binnen IOT die enorm waardevol zijn en ons helpen bij allerhande (ondersteunende) taken..

Wij bieden begeleiding op verschillende financieringsvormen zoals WMO, WLZ, PGB en particulier. Wij zijn werkzaam in de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel. BAR- en Drechtsteden. Ook bij een ´niet pluis gevoel´ of wanneer er vragen zijn over begeleiding thuis komen wij, geheel vrijblijvend, bij de klant thuis. Desgewenst vragen wij een indicatie aan bij de gemeente voor WMO of ondersteuning vanuit de WLZ.

 

Meer weten over IOT?

Wilt u meer weten over onze IOT dienstverlening of kennis maken met ons tijdens een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met de teammanager van IOT Raymon Weg rweg@aafje.nl of 0646642342. Voor aanmeldingen van klanten kunt u mailen met gp_aanmeldpuntiot@aafje.nl

Revalideren bij Aafje: snel weer naar huis

Bij Aafje kan uw patiënt tijdelijk verblijven om te herstellen en te revalideren. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname vanwege een botbreuk, operatie of ongeval. Ook wanneer iemand behandeld wordt omdat hij kanker heeft, kunnen wij uw patiënt begeleiden om te herstellen. De kosten van het revalidatie(verblijf) worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. 

Aafje heeft twee revalidatiecentra: Aafje Revalidatie Maasstad in Rotterdam-Zuid en Aafje Revalidatie Franciscus in Rotterdam-Noord. Herstellen kan ook in één van onze huizen. Waar iemand ook verblijft, op onze revalidatielocaties is uw patiënt verzekerd van goede kwaliteit verzorging, verpleging en behandeling. 

Onze teams staan 24/7 klaar voor het verlenen van de zorg en ondersteuning die het beste passen. Patiënten herstellen op hun eigen tempo en gaan zo snel mogelijk weer naar huis of naar hun volgende woning. Beide revalidatielocaties bieden goede faciliteiten. De kamers zijn netjes en het restaurant is gezellig. 

Zoekt uw patiënt naar meer informatie over revalideren bij Aafje? Bellen kan met de Aafje Klantenservice via 088 8 233 233 of mailen naar info@aafje.nl.

Dagbesteding: met klant én mantelzorger

Ongetwijfeld komt u in uw werk mantelzorgers tegen die zorgen voor hun naaste en ondersteuning nodig hebben. Dagbesteding kan dan een uitkomst zijn. De dagbesteding is geschikt voor ouderen die begeleiding nodig hebben bij de invulling van hun dag en/of hen te ondersteunen bij het zelfredzaam zijn in de eigen woonomgeving. Ook de mantelzorgers worden ontlast en ondersteund. Aafje biedt dagbesteding in verschillende regio’s.

Waak- en nachtzorg bij Aafje

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om ook ’s nachts zorg te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand een korte levensverwachting heeft. Of als er ’s nachts geen mantelzorg beschikbaar is of er ’s nachts medicatie moet worden toegediend. In zulke gevallen biedt Aafje waak- en nachtzorg. Wilt u meer hierover lezen? Klik dan hier voor meer informatie over waak- en nachtzorg.

Update: het nieuwe Meerweide

Er wordt druk gebouwd en verbouwd bij Aafje Meerweide. Ondertussen blijft de locatie gewoon geopend. Er is geen wachtlijst. Ook de dagbestedingen en het Afasie trainingscentrum (ATC) zijn open. Ook hier is momenteel geen wachtlijst.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Klik dan hier voor meer informatie over Aafje Meerweide.

 

Feestelijke opening Aafje De Twee Bruggen

Op vrijdag 8 september was de feestelijke opening van het geheel gerenoveerde Aafje De Twee Bruggen in Rotterdam IJsselmonde. Ook was Ronald Buijt, wethouder Zorg, Ouderen en Jeugdzorg, uitgenodigd. Omdat de renovatie tijdens corona werd afgerond, vond de opening van deze moderne en duurzame Aafje locatie nu pas plaats. Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur Aafje, benoemde in zijn speech de spreuk die op deze locatie prijkt: ‘Wie aandacht geeft, geeft zoveel meer’. 

Somatiek

De Twee Bruggen biedt somatische zorg. Naast een team van verpleegkundigen en verzorgenden staat er altijd een team van specialisten klaar dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, agoog en een psycholoog.

Revalidatie- en overbruggingszorg

Ouderen die na een operatie of ziekte nog niet naar huis kunnen, kunnen tijdelijk revalideren of herstellen op de revalidatieafdeling in De Twee Bruggen. Daarnaast kunnen ouderen die niet langer thuis kunnen wonen en intensieve zorg nodig hebben, gedurende de wachttijd tijdelijk ‘overbruggen’ in Aafje De Twee Bruggen.

VerwijsHulp010 verbetert het doorstroomproces

VerwijsHulp010 is de coördinatiefunctie voor zorgvragen namens de ConForte partijen in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Verbeteren doorstroomproces

Het doel van VerwijsHulp010 is het doorstroomproces te verbeteren tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en VVT instellingen en de GGZ sector, georganiseerd vanuit ConForte. De coördinatorfunctie is bedoeld voor alle niet-medische spoedopnames vanuit de huisartsen en de SEH, ter voorkoming van ziekenhuisopnames en in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Ook bemiddelt VerwijsHulp010 de patiënten vanuit de ziekenhuizen die kortdurende zorg nodig hebben in de VVT. De regionale coördinatie van thuiszorgaanmeldingen bij de ConForte partners voor de stad Rotterdam is in onderzoek. VerwijsHulp010 valt bestuurlijk onder ConForte, de branchevereniging van zorgondernemers in deze regio.

Verdere professionalisering

Na de start in 2020 en uitbreiding in september 2022 is VerwijsHulp010 toe aan verdere professionalisering en doorontwikkeling naar een duurzame regionale coördinatie. Om ruimte te geven deze opdracht white label te kunnen uitvoeren is Anita Kokje aangesteld als manager van VerwijsHulp010, samen met Irma Jeremiasse (voormalig ketencoördinator van Laurens).

Anita heeft haar taken als netwerkadviseur voor Aafje overgedragen.

Heeft u vragen?

Voor vragen m.b.t. netwerkadvies kunt u contact opnemen met Erna Vogelzang (06 1366 1076), m.b.t. de STIM kunt u contact opnemen met Marloes Vervorst (06 1308 5492). 

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen binnen VerwijsHulp010? Neem dan contact op met Irma Jeremiasse (06 2289 1313) of Anita Kokje (06 1348 0659).