D-zep (dementie en zeer ernstig probeemgedrag)

Het zorgprogramma D-zep (dementie en zeer ernstig probleemgedrag) richt zich op cliënten met (een vermoeden van) dementie en zeer ernstig probleemgedrag met, in aanvraag, een WLZ-indicatie VV7.

Opname

Opname is altijd kortdurend met een gemiddelde van ongeveer drie maanden. Hernieuwde analyse van het probleemgedrag vindt plaats door onder andere observaties, klinimetrie en diagnostiek. Hiermee wordt een nieuw multidisciplinair behandelplan vormgegeven. Dit nieuwe behandelplan is richtinggevend bij terugkeer naar de eigen woonsetting.

Het zorgprogramma

Bij mensen uit deze doelgroep is veelal sprake van bijkomende psychiatrische symptomen en zeer hoge prikkelgevoeligheid. Het gedrag leidt vaak tot gevaar voor en lijdensdruk bij de cliënt en diens omgeving en tot situaties die als crisis worden geduid. Daarnaast is het gedrag niet behandelbaar met reguliere interventies en leidt het probleemgedrag regelmatig tot overbelasting en handelingsverlegenheid van het (multidisciplinaire) zorg- en behandelteam.

De opname is gericht op het volgen van een intensief multidisciplinair interventie programma gebaseerd op de STIP methodiek in verschillende leefmilieus al naar gelang welke prikkelbehoefte de cliënt laat zien met nadrukkelijk aandacht voor het systeem. Vooraf aan opname wordt een terugkeergarantie gevraagd van de verwijzende organisatie.

Exclusiecriteria

Er worden geen cliënten opgenomen wanneer er door een verstandelijke beperking of psychiatrisch beeld een opname in een andere zorgsetting beter passend is of als er sprake is van een actieve verslaving of detox behandeling.

Cliëntreis D-zep

Bekijk hier de cliëntreis voor D-zep.

Locatie

Aafje, locatie Smeetsland
afdeling de IJsvogel
Pietersdijk 60
3079TD Rotterdam

Aanmelden en contact

Meer weten of een patiënt aanmelden? Mail dan:

Nienke van der Kaap (kwartiermaker D-zep)
nvdkaap@aafje.nl

of algemeen
expertiseteamdzep@aafje.nl

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.