Welzijn & dagbesteding

We willen dat iedereen een zo fijn mogelijk leven kan leiden. Daar horen sociale contacten en zelfredzaamheid bij. Daarom biedt Aafje verschillende wijkactiviteiten en dagbesteding aan voor uw patiënt. We werken hiervoor samen met verschillende welzijnsorganisaties.

Dagbesteding

Op onze dagbestedingen bieden we ondersteuning en begeleiding. Hierdoor kan uw patiënt de regie over het eigen leven behouden.

Wijkactiviteiten

Aafje biedt verschillende wijkactiviteiten. Voor een prettige en zinvolle dag. En om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Allemaal Aafje

Voor extra ondersteuning en inspiratie is er Allemaal Aafje: een speciaal klantenprogramma voor uw patiënt.