Nieuws

Geplaatst op:
2024 2023
Van zorgpiek naar zorggolf

Om onze zorg anders aan te bieden en meer ouderen te helpen, startten we in 2022 met ‘Jouw contract, jouw bewuste keuze’. Een verandertraject met een focus op werkplezier, contractgrootte en een nieuwe manier van roosteren en plannen.

Lees verder
Klaar voor de toekomst met VPT

Met Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgen uw patiënten alle zorg in de eigen woning. Deze vorm van zorg wordt steeds belangrijker. Daarom willen we VPT inzetten in ons hele werkgebied.

Lees verder
Op naar het nieuwe Meerweide

Het verpleeghuis verandert met de nieuwbouw en renovatie de komende jaren in een modern, toekomstbestendig wooncomplex. We werken zorgvuldig toe naar het eindresultaat.

Lees verder
Zorg voor ouderen met obesitas

Aafje heeft een speciale revalidatieafdeling ingericht voor ouderen met morbide obesitas, die moeten revalideren of herstellen na een operatie of ziekenhuisopname.

Lees verder
Longverpleging van Aafje

Heeft uw patiënt een chronische longaandoening of allergische klachten? Daarmee omgaan vraagt om aanpassing. Als uw patiënt begeleiding nodig heeft, kan de longverpleging van Aafje worden ingeschakeld.

Lees verder
Waak- en nachtzorg bij Aafje

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om ook 's nachts zorg te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand een korte levensverwachting heeft. In zulke gevallen biedt Aafje waak- en nachtzorg.

Lees verder
Consultatie specialist ouderengeneeskunde

De huisarts is en blijft in de lead als het gaat om thuiswonende ouderen. Maar met de toename van de complexiteit stijgt deze zorg de expertise en tijd van de huisarts te boven, en wordt de SO of VS geconsulteerd.

Lees verder
Eén tegen eenzaamheid

Zeker met de zomer(vakantie) in aantocht neemt ervaren eenzaamheid weer toe. Veel gemeenten hebben i.s.m. welzijnsorganisaties Welzijn op recept bedacht.

Lees verder
Samenwerking in regio voor optimale medicatieveiligheid

Medewerkers van Aafje en Laurens gebruiken sinds kort dezelfde functionaliteit binnen het cliëntdossier met daarin actuele toedienlijsten voor medicatie voor hun klanten in de thuiszorg. Het gebruik van deze speciaal ontwikkelde app zorgt voor een grotere medicatieveiligheid én minder werkdruk in de thuiszorg.

Lees verder