Van zorgpiek naar zorggolf

Aafje helpt meer ouderen door het verplaatsen van de zorg

Het aantal ouderen in ons land neemt steeds meer toe. En die ouderen blijven ook steeds langer thuis wonen. Hierin is een hoofdrol weggelegd voor de thuiszorg. De thuiszorgmedewerkers van Aafje staan al jaren klaar om iedereen de beste hulp te bieden. Dit willen we graag zo houden. Maar we weten allemaal: de vraag naar zorg neemt toe, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Er is sprake van een zorgkloof. Daarom moeten we onze zorg anders aanbieden.

Van zorgen vóór naar zorgen dát

Petra Veninga, Manager Thuiszorg bij Aafje: “Het afnemende aantal zorgverleners vraagt om aanpassingen. Om de zorgkloof te dichten gaan we van zorgen vóór naar zorgen dát”. Aafje zet in op verschillende oplossingen. Allereerst kijken we naar wat de klant nog zelfstandig kan, eventueel met hulp van mantelzorg. Ook maken we gebruik van technologische innovaties. Tot slot delen we onze zorg anders in: we gaan van zorgpiek naar zorggolf door de piekmomenten te verminderen. “Zo gaan we samen met de klant, onze medewerkers en ons informele netwerk voor passende, toekomstgerichte zorg.”

Samen de zorgkloof dichten

Die medewerkers zijn de belangrijkste factor bij het aanpassen van de zorg. Daarom startten we in 2022 met ‘Jouw contract, jouw bewuste keuze’. Een verandertraject met een focus op werkplezier, contractgrootte en een nieuwe manier van roosteren en plannen. Want die piekmomenten in de thuiszorg? Die vinden nu plaats tussen 07.00 – 11.00 uur en 17.00 – 19.00 uur. Mensen hebben dan bijvoorbeeld hulp nodig bij het aankleden, eten en medicatie innemen. Dat kan én moet anders, dachten we bij Aafje.

Zorgmomenten verschuiven en verminderen
Waar mogelijk verschuiven we zorgmomenten naar de middag of avond, waardoor er in de ochtend meer ruimte ontstaat. Ook verminderen we het aantal zorgmomenten in de week. Door deze spreiding, kunnen we onze kwaliteit hoog houden, meer mensen helpen en fijnere werkomstandigheden creëren voor onze medewerkers door langere diensten in te plannen. Een echte win-win-situatie dus. 

Uitzonderingen daargelaten
De wijkverpleegkundige en de thuiszorgteams bepalen samen welke zorg verplaatst kan worden. Hierin is natuurlijk ruimte voor uitzonderingen. Heeft iemand bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak en moet diegene daarom vroeg geholpen worden? Dan houden we daar rekening mee in de planning.

Samen communiceren

We zijn hierover al actief in gesprek met onze klanten. Veel van hen willen met ons meedenken en staan open voor verandering. Daar zijn we heel blij mee. Het helpt als huisartsen ook een steentje bijdragen in de communicatie over het verplaatsen van de zorg. Want alleen samen maken we de zorg echt anders.

Altijd een oplossing

Door alle aanpassingen verwachten we in de toekomst altijd de juiste zorg te bieden. Aan iedereen. En de tussentijd proberen we elke zorgvraag aan te nemen – in onderling overleg met huisartsen. Komt het toch voor dat er geen ruimte is? Dan hopen we op begrip en doen we ons uiterste best om tot een oplossing te komen.

Benieuwd naar wat Aafje nog meer doet om samen te zorgen voor morgen? Neem eens een kijkje op www.aafje.nl/detoekomstvandeouderenzorg.

 

Verandertraject: Jouw contract, jouw bewuste keuze

Vanaf 2022 doorlopen onze thuiszorgteams het verandertraject ‘Jouw contract, jouw bewuste keuze’.

De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe kan Aafje langere diensten realiseren en wat betekent dat voor de inzetbaarheid van medewerkers? Want, het verplaatsen van zorg lukt alleen als onze collega’s meer uren kunnen en willen werken. Met het traject wilden we:

 • medewerkers een bewuste keuze laten maken over hun contractgrootte;
 • grotere contracten realiseren voor medewerkers die dat willen;
 • werkplezier en werk-privé balans vergroten;
 • gezond roosteren met optimale benutting van medewerkers.

Deze doelen zijn bereikt. Aafje heeft al 321 uur per week aan contractuitbreidingen gerealiseerd. En de collega’s? Die zijn blij: “Het traject heeft ons team veel gebracht; langere routes, minder uitzendkrachten en veel nieuwe klanten erbij. Alles bij elkaar vergroot dit ons werkplezier ook enorm.”

Klaar voor de toekomst met VPT

Door de zorgkloof moeten steeds meer ouderen gedwongen langer thuis wonen. Ook als ze intensieve(re) zorg nodig hebben. De oplossing? Volledig Pakket Thuis (VPT). Hiermee krijgt iemand alle zorg in de eigen vertrouwde omgeving in plaats van in een zorginstelling. Na een succesvolle start in Dordrecht en omgeving wil Aafje VPT uitbreiden naar het hele werkgebied.

Waardevol

In november 2022 begonnen we met VPT in drie Dordtse wijken. VPT-regisseur Daniëlle Zwang en een medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) gingen daar aan de slag. De MMZ’er laatste coördineert de inzet van de persoonlijke begeleiding binnen VPT. Dit bleek een waardevolle combinatie, vertelt Daniëlle: “Een cliënt kan nu bijvoorbeeld twee keer in de week oefenen met haar rollator, zodat ze uiteindelijk weer alleen durft te lopen. En we hebben VPT ingezet om een mantelzorgende echtgenote te ontlasten. Doordat we huishoudelijke taken van haar konden overnemen, raakte ze niet overbelast.”

Goede samenwerking

Langzamerhand zijn we uitgebreid naar heel Dordrecht. Daar zijn nu 25 actieve VPT-cliënten, met allemaal een ander soort pakket. Om deze zorg op maat te kunnen geven, is een goede samenwerking belangrijk. Iedereen die betrokken is bij de oudere doet mee: van casemanagers tot wijkverpleegkundigen en van het thuiszorgteam tot begeleiders en mantelzorgers. Daniëlle: “Ook in Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht zijn we gestart met de uitrol van VPT. Onze volgende stap: VPT leveren in Rotterdam en de BAR-gemeenten.”

Integraal onderdeel van ons aanbod

Het belangrijkste voordeel van VPT? De ruime inzet van de begeleiding. Cliënten kunnen bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen bij het afwassen, eten koken of boodschappen doen. En er kan waar nodig iemand mee naar het ziekenhuis of andere afspraken. Deze onmisbare hulp willen we graag bieden aan alle ouderen in ons werkgebied. Daarmee wordt het integraal onderdeel van het Aafje-aanbod.

Op naar het nieuwe Meerweide

Alweer twee jaar geleden kondigden we de nieuwbouw en renovatie van Aafje Meerweide aan. Het verpleeghuis verandert de komende jaren in een modern, toekomstbestendig wooncomplex. Bij deze transformatie gaan we niet over één nacht ijs. De planning is strak en we werken zorgvuldig toe naar het eindresultaat: een fonkelnieuw thuis voor onze bewoners én een fijne werkomgeving voor de medewerkers.

 

Inmiddels zijn er al behoorlijk wat stappen gezet in deze transformatie:

 • De tweede verdieping heeft een upgrade gekregen. Met schilderwerk, nieuwe keukenkastjes en drie nieuwe bewonerskamers.
 • De gangen van de begane grond en eerste etage zijn opgeknapt en de entree is opgefrist: de ontvangstbalie kreeg een make-over en er hangt een informatiescherm met updates over de nieuwbouw.
 • Het restaurant is voorbereid op de sloop. Met meer ruimte bij de entree, zodat iedereen tijdens de verbouwing toch een maaltijd kan nuttigen. 
 • We verbouwen de tijdelijke werkplekken voor de thuiszorg.
 • Vanwege het slopen en verbouwen is een deel van de bewoners ingetrokken in Aafje Koningshof. 

Wat we nog willen afronden voordat we nieuw gaan bouwen:

 • Een nieuwe plek voor de dagbesteding PG bij de andere dagbestedingen.
 • Een nieuwe scootmobielruimte op de oude plek van de dagbesteding PG. 
 • De sloop van het restaurant. 

Tegelijkertijd treffen we de nodige voorbereidingen voor de nieuwbouw. Deze start waarschijnlijk rond de zomer. De precieze datum hangt af van de aannemerskeuze.


Zo min mogelijk overlast

Bij het verbouwen, slopen en nieuwbouwen willen we zo min mogelijk overlast voor bewoners, medewerkers, mantelzorgers en bezoekers van Meerweide. Maar, van sommige werkzaamheden zal iedereen zeker hinder ondervinden. Daarom blijven we in gesprek. Dit doen we bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten. En ook overlegt het management van Aafje elke twee weken met de cliëntenraad – om op de hoogte te blijven van hun bevindingen.


Het eindresultaat

Met de renovaties en uitbreidingen willen we Meerweide niet alleen moderniseren, maar ook transformeren. We gaan voor een bruisende plek waar bewoners zich thuis voelen en de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het nieuwe Meerweide vormt straks het middelpunt van dé ouderenhub in IJsselmonde. Met een huisartsenpraktijk, dagbesteding, sfeervolle brasserie met terras en tuin, Huis van de Wijk en zelfs een kinderopvang.

We zijn dus al een aardig eind op weg. Op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de stappen die we nog gaan zetten? Hier plaatsen we elk kwartaal een nieuwe editie van Bouwnieuws Meerweide.

Aafje en Laurens bundelen krachten voor optimale zorg

Na een grondige voorbereiding gaan de verpleegkundig technische teams van Aafje en Laurens vanaf maandag 5 februari samen verder als het Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond. Deze gezamenlijke inspanning markeert een belangrijke mijlpaal voor Aafje, waarbij we streven naar het bieden van nog betere zorg in Rotterdam en omstreken.

 

De zorg vraagt om samenwerking

In het najaar van 2022 stelden Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aafje, Guy Buck, en lid van de Raad van Bestuur van Laurens, Arjan Bandel, zich de vraag: ‘Hoe kunnen we de zorg nog efficiënter maken?’ Het antwoord is dus een nieuw, gezamenlijk technisch zorgteam: het VTT Rijnmond. Door deze unieke samenwerking kunnen meer klanten in Rotterdam en omgeving geholpen worden.

 

In lijn met zorgdoelstellingen

Deze grote stap sluit aan bij de landelijke en regionale zorgdoelstellingen: ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen én het bevorderen van samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties. Het initiatief wordt daarom gesteund door ConForte, de branchevereniging van de Rotterdamse VVT-organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg.

 

Hoogwaardige verpleegkundig technische zorg

De verpleegkundig technische teams van Aafje en Laurens bieden hoogcomplexe zorg bij mensen thuis. Zoals het toedienen van medicatie via een infuus, behandelingen met chemo- of immunotherapie en dialyses. Zo kunnen patiënten sneller het ziekenhuis verlaten en verder behandeld worden in hun vertrouwde omgeving. Palliatieve pijnbestrijding en sedatie behoort ook tot het takenpakket. Onze zorgmedewerkers zetten zich dagelijks met veel toewijding in voor deze specifieke vormen van zorg.

 

Meer informatie

Speciaal voor deze bijzondere samenwerking hebben we een coöperatie opgericht, van waaruit onder een zogenaamd white label zorg verleend gaat worden. Alle informatie over contact met het team, de aanmeldprocedure, de vormen van zorg en bereikbaarheid van het VVTR, is te vinden op de website.