Disclaimer

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Aafje, haar producten en diensten en over aanverwante onderwerpen.

Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit zelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. Aafje aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Aafje behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site - mits voor eigen gebruik - mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

Facebook-acties

Deelname aan deze promotie wordt beschouwd als volledig op zichzelf staand van Facebook. Deelname is ook een bevestiging dat deze promotie op geen enkele manier is gesponsord, aanbevolen, beheerd, of geassocieerd met Facebook. Alle verstrekte informatie binnen deze promotie is beschikbaar voor de beheerders van deze Facebook Pagina, en niet voor Facebook.