Wonen met zorg met ZZP-4

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Waar nodig met thuiszorg en de hulp van mantelzorgers. Veel ouderen met een ZZP-4-indicatie komen dan ook niet meer vanzelfsprekend in aanmerking voor wonen met zorg. Bij Aafje bieden we deze mogelijkheid nog wel.

De ZZP-4-indicatie

Een ZZP-4-indicatie staat voor verzorgd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Het is het laagste zorgprofiel in de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw patiënt komt voor een ZZP-4-indicatie in aanmerking als deze:

  • niet meer zelfstandig kan wonen;
  • dagelijks hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging;
  • 24 uur per dag een beroep moet kunnen doen op zorg en begeleiding; 
  • moeite heeft met de daginvulling;
  • hulp nodig heeft bij afspraken maken en contacten leggen.

Locaties

We hebben (bijna) geen wachtlijst (de ervaring leert dat uw patiënt snel bij ons terecht kan) voor verzorgd wonen bij Aafje in de volgende huizen in Rotterdam:

Daarnaast hebben we ook een verzorgingshuis in Ridderkerk:

Indicatie aanvragen

Heeft uw patiënt nog geen ZZP-4-indicatie? Onze klantadviseurs helpen graag met de aanvraag hiervan. Bel met de Aafje Verwijslijn via 088 8 231 231 of mail naar verwijzen@aafje.nl om de aanvraag in gang te zetten.

Achtergrond: verzorgingshuizen dicht

Tot een aantal jaar geleden konden ouderen met een ZZP-4-indicatie terecht in het verzorgingshuis: de plek tussen thuis en het verpleeghuis. Maar kabinet Rutte II besloot om deze verzorgingshuizen te sluiten. Ouderen moeten daardoor langer thuis wonen. Hierdoor wordt de kloof tussen thuis wonen en verzorgd wonen bijna onoverbrugbaar groot. Dat zien we bij Aafje graag anders. Daarom zijn we blij om te melden dat uw patiënt bij ons nog wel verzorgd kan wonen.