arrow_backNieuws

Consultatie specialist ouderengeneeskunde

Geplaatst op 29-06-23

De specialist ouderengeneeskunde (SO) of verpleegkundig specialist (VS) kunnen in de thuissituatie ingezet worden. De huisarts is en blijft in de lead als het gaat om thuiswonende ouderen. Maar met de toename van de complexiteit stijgt deze zorg de expertise en tijd van de huisarts te boven, en wordt de SO of VS geconsulteerd. Denk aan problemen door dementie of CVA, delier, verminderde mobiliteit of vallen, polyfarmacie, advies in palliatieve of terminale fase, wondbehandeling of bij eindstadium van degeneratieve neurologische beelden, zoals Parkinson of MS.

Verwijzen kan door de huisarts via Zorgdomein. Ook zijn we bereikbaar voor intercollegiaal overleg: 088 – 8 231 324