Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond

Het Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond is een zorgcoöperatie tussen Aafje en Laurens. De twee verpleegkundig technische teams van beide organisaties zijn sinds 5 februari 2024 samengevoegd tot één verpleegkundig technisch team: VTT Rijnmond. VTT Rijnmond levert 7 dagen per week van 07:00 – 23:00 uur ziekenhuisverplaatste verpleegkundig technische zorg. Daarnaast leveren wij verpleegkundig technische zorg welke geïndiceerd is door huisartsen. Dit verrichten wij in de thuissituatie en/of intramuraal. Na 23:00 uur wordt er waargenomen door team Spoedzorg Rotterdam.

Direct contact

Voor meer informatie, intercollegiaal overleg en/of het aanmelden van een patiënt zijn wij telefonisch te bereiken op 06 10 67 21 98.

De aanmeldprocedure is aan de hand van twee stroomschema’s hier uitgelegd voor huisartsen en hier voor ziekenhuizen.

Verpleegkundig technische handelingen

VTT Rijnmond biedt onder andere de volgende zorg:

 • Intraveneuze toedieningen zoals antibiotica (per gift of in continue toediening), diuretica, chemotherapie, immunotherapie, TPV of vocht via een PICC, PAC, CVC of perifeer infuus.
 • Toediening van Zoledroninezuur
 • Afkoppelen van chemotherapie
 • Inspectie en verzorging van de PICC, PAC, CVC of perifeer infuus
 • Verwijderen van PICC of CVC
 • Pijnbestrijding (Morfine, Hydromorfon, Fentanyl) als continue toediening of intermitterend via subcutane of intrathecale toediening middels een infuuspomp
 • Opstarten, toedienen en onderhouden van palliatieve sedatie met Midazolam via subcutane toediening middels infuuspomp
 • Plaatsen van een perifere infuusnaald t.b.v. euthanasie of intraveneuze toedieningen
 • Peritoneaal dialyse middels een Homechoice (opbouwen, aansluiten en afbouwen)
 • Plaatsen van urinekatheter
 • LVAD (steunhart) verzorging
 • Begeleiding en instructie van patiënt en diens naasten

 

Voor het bespreken van mogelijk nieuwe doelgroepen of het opzetten van nieuwe zorgtrajecten kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Vertreklocaties en adherentiegebied

Ons team van veelal gespecialiseerd verpleegkundigen (oncologie, SEH, IC) bedient de Rotterdamse regio vanuit 2 vertreklocaties:

 • Rotterdam Noord: locatie Wilgenborgh
 • Rotterdam Zuid: locatie Eksterstraat

Wij hanteren het volgende adherentiegebied:

 • Rotterdam
 • Barendrecht
 • Capelle aan den IJssel
 • Hoogvliet
 • Lansingerland
 • Pernis
 • Poortugaal
 • Rhoon
 • Ridderkerk

 

Neem bij twijfel contact op met het team via 06 10 67 21 98. Of bel met Aafje Verwijslijn (088 8 231 231) of Laurens Entree (010 33 23 000) voor een postcode-check.