arrow_backNieuws

Longverpleging van Aafje

Geplaatst op 19-12-23

Heeft uw patiënt een chronische longaandoening of allergische klachten? Daarmee omgaan vraagt om aanpassing. Als uw patiënt begeleiding nodig heeft, kan de longverpleging van Aafje worden ingeschakeld. Een gespecialiseerde longverpleegkundige komt dan bij uw patiënt thuis voor advies, instructies en voorlichting.

 

Wat kan de longverpleegkundige voor uw patiënt betekenen?

Een longaandoening kan zorgen voor klachten als benauwdheid, hoesten en slijmvorming. Behalve de fysieke klachten kan uw patiënt ook angst en onzekerheid ervaren. De longverpleegkundige komt bij uw patiënt langs om u in uw thuissituatie te ondersteunen en begeleiden bij vragen over:

  • Benauwdheid
  • Zuurstofgehalte
  • Medicatie
  • Hulpmiddelen
  • Voeding
  • Gezonde leefstijl
  • Gezonde leefomgeving
  • Hoe te handelen bij acute problemen
  • Belasting van een longziekte voor uw patiënt en zijn/haar naasten (mantelzorgers)
  • Palliatieve zorg

De longverpleegkundige helpt uw patiënt zo goed mogelijk met de aandoening om te gaan. Zo verminderen klachten en verbetert de kwaliteit van leven.

 

De longverpleegkundige inschakelen

Uw patiënt kan de longverpleegkundige heel gemakkelijk zelf en zonder verwijzing rechtstreeks inschakelen. Ook kan het thuiszorgteam, de longarts, longverpleegkundige uit het ziekenhuis of de huisarts/praktijkondersteuner voor uw patiënt een beroep doen op de longverpleegkundige van Aafje. De huisbezoeken worden volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en vallen niet onder het eigen risico.

 

Aanvullende zorg

Is het nodig om andere zorgverleners in te schakelen zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog? In overleg met uw patiënt regelt de longverpleegkundige de aanvullende zorg die uw patiënt nodig heeft. Daarbij heeft de longverpleegkundige contact met de huisarts en eventueel met de longarts.

 

Meer informatie of een huisbezoek aanvragen

Heeft u vragen? Stel deze aan de zorgverlener of neem direct contact op via longzorg@aafje.nl of de Aafje verwijslijn 088 8 231 231. Via deze weg kunt u ook een huisbezoek aanvragen.