Verzorging & verpleging

Thuis is dé plek waar uw patiënt helemaal zichzelf kan zijn. Wanneer (extra) zorg nodig is, ondersteunt Aafje met (gespecialiseerde) verpleegkundige zorg én persoonlijke aandacht bij de patiënt thuis.

Persoonlijke verzorging

Uw patiënt heeft moeite met dagelijks terugkerende handelingen, zoals douchen, aan- en uitkleden of het aantrekken van steunkousen. Aafje ondersteunt graag en is er op afgesproken tijden tot de patiënt het (eventueel) weer zelf kan.

Verpleging

Uw patiënt heeft verpleegkundige zorg nodig. Langdurig of tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Aafje zorgt voor de toediening van injecties, wondverzorging en medicijngebruik.

Patiënt aanmelden

Meld uw patiënt aan via de verwijslijn 088 8 231 231. De zorgprofessional van Aafje bespreekt met u welk deskundigheidsniveau passend is bij de zorgvraag van uw patiënt. In overleg met uw patiënt wordt bepaald wanneer de zorg start en op welke momenten. 

Digitaal verwijzen is mogelijk via ZorgDomein, Zorgmail (huisarts) of POINT (ziekenhuis). Is uw huisartsenpraktijk aangesloten op ZorgDomein? In het startscherm vindt u onderaan het zorgvraagmenu. Onder de menuoptie ‘verpleging en verzorging’ vindt u thuiszorg. Voor thuiszorg kiest u onder een van de zorgvragen voor het product ‘verpleging thuis’, ‘verzorging thuis’ of ‘specialistische verpleging thuis’.   

Uitvoeringsverzoek en MSVT

Heeft de patiënt vanuit het ziekenhuis zorg nodig en valt de handeling onder de verantwoordelijkheid van de medisch specialist? Het transferbureau gebruikt hiervoor het MSVT-formulier, als er tevens sprake is van een voorbehouden en risicovolle handeling wordt ook het uitvoeringsverzoek gebruikt. Heeft de patiënt zorg nodig op verwijzing van de huisarts en is sprake van voorbehouden en risicovolle handelingen? De huisarts gebruikt hiervoor het uitvoeringsverzoek.

Specialistische zorg

Bij Aafje werken gespecialiseerd verpleegkundigen op het gebied van palliatief, oncologie, long, wond, stoma, diabetes en CVA-nazorg.  Neem contact op met Aafje voor de mogelijkheden van specialistische zorg in uw werkgebied.

Intensieve zorg

 

Verzorging en verpleging lr

Verzorging & verpleging in ons werkgebied

Relevante downloads voor Verzorging & verpleging