arrow_backNieuws

Samenwerking in regio voor optimale medicatieveiligheid

Geplaatst op 21-04-23

Medewerkers van Aafje en Laurens gebruiken sinds kort dezelfde functionaliteit binnen het cliëntdossier met daarin actuele toedienlijsten voor medicatie voor hun klanten in de thuiszorg. Het gebruik van deze speciaal ontwikkelde app zorgt voor een grotere medicatieveiligheid én minder werkdruk in de thuiszorg.

Jaarlijks belanden veel, vaak oudere mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten. Reden voor Apothekersvereniging Rijnmond (CAVR) en ouderenzorgorganisaties Aafje en Laurens om te kijken hoe dit voorkomen kan worden en grotere medicatieveiligheid in de thuiszorg kan worden bereikt. Vervolgens heeft Nedap, leverancier van het cliëntdossier, in nauwe samenwerking met de zorgorganisaties de ‘Ons® Medicatie’-app ontwikkeld. 

Complex

Omschakelen van papieren medicatielijsten naar digitale overzichten lijkt eenvoudig, maar is complex. Zo moesten de informatiesystemen van de apothekers en de elektronische cliëntdossiers van de ouderenzorgorganisaties worden gekoppeld. Ook gebruiksvriendelijkheid is essentieel. De ontwikkelfase nam dan ook ruim twee jaar in beslag voordat de elektronische toedienlijst kon worden getest bij vijf apotheken en zes thuiszorgteams. Op basis van hun ervaringen is deze functionaliteit verder verfijnd.

Meerwaarde

Sinds kort is ‘Ons® Medicatie’ in gebruik. De voordelen zijn duidelijk. De koppeling van systemen zorgt ervoor dat aanpassingen van medicatie op hetzelfde moment worden doorgevoerd in het informatiesysteem van de apotheek én in het elektronische cliëntendossier. Zo heeft de thuiszorgmedewerker in het cliëntendossier alle gegevens van de cliënt overzichtelijk bij elkaar, met een up-to-date toedienlijst. De thuiszorgmedewerker geeft aan of de medicatie is klaargezet, aangereikt of toegediend. Dit is zichtbaar voor alle collega’s. Als het nodig is, kan via Ons® Medicatie ook rechtstreeks herhaalmedicatie worden aangevraagd bij de apotheek.

Controle op afstand

In de toedienlijst is ook zichtbaar welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. Voor risicovolle medicatie, zoals insuline, is zo’n dubbele controle een vereiste. Via de app verzoekt een thuiszorgmedewerker een collega om mee te kijken. De thuiszorgmedewerker maakt foto’s van de klaargezette medicatie, verstuurt die via de app naar haar collega en dient pas na goedkeuring de medicijnen toe. Dit proces wordt digitaal vastgelegd en achteraf is altijd te zien wie de dubbele controle heeft uitgevoerd. Uiteraard is voor gebruik van de digitale toedienlijst de privacy van de cliënt gewaarborgd en is alleen toegang mogelijk met strikte autorisatie.

Kwaliteitsslag

De apothekersvereniging en Aafje en Laurens zijn blij met deze ontwikkeling. Thuiszorgmedewerkers geven aan er goed mee te kunnen werken. Maar het belangrijkste is dat met het gebruik van ‘Ons® Medicatie’ de kans op fouten sterk wordt verkleind. En dat was het doel: vergroting van de medicatieveiligheid, minder administratieve lasten en daarmee betere kwaliteit van zorg.