SO consulteren

Heeft uw patiënt een (erg) kwetsbare gezondheid? Bijvoorbeeld door een chronische aandoening? Dan kunt u een consult aanvragen bij een specialist ouderengeneeskunde van Aafje. Deze zorgt ervoor dat uw patiënt de beste zorg krijgt en een zo fijn mogelijk leven kan leiden - thuis of in een van onze huizen. Aafje werkt met twee soorten consulten: regulier en subacuut.

Regulier consult

Een regulier consult is er voor advies over bijvoorbeeld:

 • cognitieve achteruitgang
 • dementie of na een beroerte
 • verminderde mobiliteit en vallen
 • zorg en opname
 • medicatie
 • depressie en somberheid
 • woonsituatie
 • multimorbiditeit
 • progressieve neurologische aandoeningen, zoals MS of ALS

Bij een regulier consult gaat de specialist ouderengeneeskunde binnen twee tot drie weken langs bij uw patiënt.

Subacuut consult

Is er sprake van een dreigende escalatie binnen één week? Bijvoorbeeld door cognitieve stoornis? Dan zetten we een subacuut consult in voor onder andere:

 • overbelaste mantelzorg
 • verminderde mobiliteit en vallen
 • (ernstig) gewichtsverlies
 • een plotselinge verandering in gezondheid

Hierbij gaat de specialist binnen vijf dagen langs bij de patiënt thuis.

Consult aanvragen

Wilt u een consult aanvragen met de specialist ouderengeneeskunde? Voor ondersteuning bij diagnostiek, prognostiek, omgangsadvies of medebehandeling? Dit kan via ZorgDomein. Hier vindt u ook het team-telefoonnummer van de specialist. Heeft u vragen over de aanvraag? Bel dan naar de Verwijslijn: 088 8 231 231.