arrow_backNieuws

Van zorgpiek naar zorggolf

Geplaatst op 28-03-24

Aafje helpt meer ouderen door het verplaatsen van de zorg

Het aantal ouderen in ons land neemt steeds meer toe. En die ouderen blijven ook steeds langer thuis wonen. Hierin is een hoofdrol weggelegd voor de thuiszorg. De thuiszorgmedewerkers van Aafje staan al jaren klaar om iedereen de beste hulp te bieden. Dit willen we graag zo houden. Maar we weten allemaal: de vraag naar zorg neemt toe, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Er is sprake van een zorgkloof. Daarom moeten we onze zorg anders aanbieden.

Van zorgen vóór naar zorgen dát

Petra Veninga, Manager Thuiszorg bij Aafje: “Het afnemende aantal zorgverleners vraagt om aanpassingen. Om de zorgkloof te dichten gaan we van zorgen vóór naar zorgen dát”. Aafje zet in op verschillende oplossingen. Allereerst kijken we naar wat de klant nog zelfstandig kan, eventueel met hulp van mantelzorg. Ook maken we gebruik van technologische innovaties. Tot slot delen we onze zorg anders in: we gaan van zorgpiek naar zorggolf door de piekmomenten te verminderen. “Zo gaan we samen met de klant, onze medewerkers en ons informele netwerk voor passende, toekomstgerichte zorg.”

Samen de zorgkloof dichten

Die medewerkers zijn de belangrijkste factor bij het aanpassen van de zorg. Daarom startten we in 2022 met ‘Jouw contract, jouw bewuste keuze’. Een verandertraject met een focus op werkplezier, contractgrootte en een nieuwe manier van roosteren en plannen. Want die piekmomenten in de thuiszorg? Die vinden nu plaats tussen 07.00 – 11.00 uur en 17.00 – 19.00 uur. Mensen hebben dan bijvoorbeeld hulp nodig bij het aankleden, eten en medicatie innemen. Dat kan én moet anders, dachten we bij Aafje.

Zorgmomenten verschuiven en verminderen
Waar mogelijk verschuiven we zorgmomenten naar de middag of avond, waardoor er in de ochtend meer ruimte ontstaat. Ook verminderen we het aantal zorgmomenten in de week. Door deze spreiding, kunnen we onze kwaliteit hoog houden, meer mensen helpen en fijnere werkomstandigheden creëren voor onze medewerkers door langere diensten in te plannen. Een echte win-win-situatie dus. 

Uitzonderingen daargelaten
De wijkverpleegkundige en de thuiszorgteams bepalen samen welke zorg verplaatst kan worden. Hierin is natuurlijk ruimte voor uitzonderingen. Heeft iemand bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak en moet diegene daarom vroeg geholpen worden? Dan houden we daar rekening mee in de planning.

Samen communiceren

We zijn hierover al actief in gesprek met onze klanten. Veel van hen willen met ons meedenken en staan open voor verandering. Daar zijn we heel blij mee. Het helpt als huisartsen ook een steentje bijdragen in de communicatie over het verplaatsen van de zorg. Want alleen samen maken we de zorg echt anders.

Altijd een oplossing

Door alle aanpassingen verwachten we in de toekomst altijd de juiste zorg te bieden. Aan iedereen. En de tussentijd proberen we elke zorgvraag aan te nemen – in onderling overleg met huisartsen. Komt het toch voor dat er geen ruimte is? Dan hopen we op begrip en doen we ons uiterste best om tot een oplossing te komen.

Benieuwd naar wat Aafje nog meer doet om samen te zorgen voor morgen? Neem eens een kijkje op www.aafje.nl/detoekomstvandeouderenzorg.

 

Verandertraject: Jouw contract, jouw bewuste keuze

Vanaf 2022 doorlopen onze thuiszorgteams het verandertraject ‘Jouw contract, jouw bewuste keuze’.

De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe kan Aafje langere diensten realiseren en wat betekent dat voor de inzetbaarheid van medewerkers? Want, het verplaatsen van zorg lukt alleen als onze collega’s meer uren kunnen en willen werken. Met het traject wilden we:

  • medewerkers een bewuste keuze laten maken over hun contractgrootte;
  • grotere contracten realiseren voor medewerkers die dat willen;
  • werkplezier en werk-privé balans vergroten;
  • gezond roosteren met optimale benutting van medewerkers.

Deze doelen zijn bereikt. Aafje heeft al 321 uur per week aan contractuitbreidingen gerealiseerd. En de collega’s? Die zijn blij: “Het traject heeft ons team veel gebracht; langere routes, minder uitzendkrachten en veel nieuwe klanten erbij. Alles bij elkaar vergroot dit ons werkplezier ook enorm.”